#
humas@icbatam.sch.id
Follow Us:
  • Semua
  • Pimpinan
  • Guru
  • Tendik
Dr. M. kamal, S. Ag, M. Pd
Kepala Madrasah
Manajer - Supervisor - Pengembang Kewirausahaan
Rudianto, M. Pd
Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarpras
Guru Fisika
M. Saini, S. Pd, M. Pd
Wakil Kepala Madrasah Bidang Keasramaan
Guru Fiqh
Hellena Rouhillahi, S. T. Gr
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan
Guru Kimia
Jupri Marsal, S. Pd
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum
Guru Ekonomi
Agus Sopyan, S. Ud
Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas
Guru Aqidah Akhlaq
Damanuri, S.Pd
Koordinator Unit Pengembangan Kewirausahaan
Guru PKn
Mulyanto, M.Pd
Guru Mata Pelajaran
Bahasa Arab
Aliyah, S.Pd., M.M.
Koordinator Unit Penjamin Mutu
Guru Bahasa Indonesia
Laila Marshelly Rizani,S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Geografi
Rizka Zani Putri, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Fisika
Rena Cahyati,S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Ekonomi
Sigit Wisnu Tomo, S.Pd., M.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Sosiologi
Samsul, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Sejarah
Raja Haris Pratama, S.T
Guru Mata Pelajaran
Guru Kimia
Muhammad Hafidlin, S.Or
Guru Mata Pelajaran
Guru Olahraga
Raja Meirina Dwi Indriani, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru BK
Intan Siti Hafifah, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Biologi
Reny Anggraini H, S.Ag
Guru Mata Pelajaran
Guru Akidah Akhlak
Indri Yuliana, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Bahasa Indonesia
Maya Fiseha, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Biologi
Andani Dwi Ningrum, S.Si
Guru Matematika
Ashofiantika Rabbani
Guru Mata Pelajaran
Guru Fisika
Deli Suhaimi, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Matematika
Muh. Faodjan Makruf, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Matematika
Muh. Syamsul arifin, M.Pd.Gr
Guru Mata Pelajaran
Guru Ekonomi
Drs. Ramizi
Guru Akidah Akhlak
Ade Rahmat, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Geografi
Fitri fenny, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Biologi
Fauziah Mohi, M.Pkim
Guru Mata Pelajaran
Guru Kimia
Husnul Chatimah, S.Sn
Guru Mata Pelajaran
Guru Seni Budaya
Aysah Nur Fitri, S.Pd
Guru Mata Pelajaran
Guru Sosiologi
Nofrijon, S.Ag
Kepala Tata Usaha
Kepala Tata Usaha
Eni Midiarti, S.E
Bendahara
Bendahara
Fiqih Komaruzzaman, S.TrKom
Tenaga Pendidik
Staff TU
Arifa Tunisah, S.Hum
Tenaga Pendidik
Staff TU
Ayu Andira, S.Keb.
Tenaga Pendidik
Staff TU